Kaucje

Numer konta do wpłat kaucji 95 1050 1575 1000 0091 1715 8403


Przed rozpoczęciem kursu należy wpłacić kaucję
Wysokość kaucji zależna jest od ilości zajęć, na które się zapisujesz:
30 zł -1 kurs 
50 zł- więcej niż 1 kurs
20 zł- W przypadku dopisywania się na  drugie zajęcia. Wystarczy wpłacić brakującą kwotę  czyli 20 zł *(30 zł za pierwszy kurs plus dopłata 20 zł za kolejny=50 zł)
*kaucję należy uzupełniać w przypadku jej ubytku spowodowanego nieterminowym lub zupełnym brakiem zgłoszenia nieobecności na zajęciach

Do czego służy kaucja?
Nasza Szkoła stara się zadbać o to, aby na każdych zajęciach był równy stosunek pań do panów. Kaucja zobowiązuje Cię do informowania nas (na nr 536-917-536) o swojej nieobecności dzień wcześniej do godziny 22. Daje nam to czas na znalezienie zastępstwa i skompletowanie grupy tak, aby każdy miał partnera lub partnerkę. Jeśli jednak nie poinformujesz nas o swojej nieobecności lub zrobisz to dopiero w dniu Twoich zajęć, z kaucji odejmowane jest 15zł. Możesz je odzyskać poprzez przyjście na zastępstwo na wybrane przez Ciebie zajęcia w okresie do dwóch tygodni od Twojej absencji. W przeciwnym razie część Twojej kaucji przepada. Osoby, które zrezygnowały z zajęć mają czas dwóch tygodni do odebrania swojej należności.

Swoje nieobecności możesz odrobić :)
Utracona kwota wróci na konto Twojej kaucji. Pamiętaj masz na to 2 tygodnie!


Zapraszamy na stronę Zastępstwa La Rosa Negra na Facebook. Codziennie rano publikowane są tutaj wolne miejsca na kursy, na które, możesz przyjść i odrobić swoją nieobecność.

Zapraszamy również, na coniedzielne zajęcia Open o 20:00 Sprawdź w naszym grafiku jakie zajęcia są przewidziane na dany tydzień.

Pomóż nam zmieniać się dla Ciebie