La Rosa Negra Facebook
La Rosa Negra Instagram

Polityka prywatności 

 

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług oferowanych przez Szkołę Tańca La Rosa Negra.

 2. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Prezes Zarządu Marta Nowak, prowadząca spółkę z o.o. La Rosa Negra Sp. z o.o., ul. Braniborska 14, 53-680 Wrocław, NIP: 8971900070. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

 4. Szkoła realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.

 5. Szkoła zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

 7. Dane osobowe nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności , na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej szkoły. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

Jakie dane klientów przetwarzamy?

-Imię i nazwisko,

-płeć,

-mail,

-nr. telefonu

Kiedy możemy przetwarzać dane?

 1. Po wyrażeniu Twojej zgody,

 2. Gdy wykonujemy zawartą między nami umowę,

 3. Gdy wynika to z podstawy prawnej np. prawo bankowe

 4. Gdy wymaga tego nasz (jako administratora danych) prawnie uzasadniony interes (np. dostarczamy produkty i usługi dostosowane do Twoich potrzeb).